۱۳۸۷ دی ۱۳, جمعه

سخنی با رسول خادم

سخنی با رسول خادم
قهرمان نام آور کُشتی جهان

رسول خادم پهلوان نام آور کُشتی ایران و جهان که بارها در میدان های ورزش جهان برای ایران افتخار آفریده و مورد تشویق مردم ورزش دوست ایران به ویژه جوانان قرار گرفته است، می گوید:
«ما در ایران کودکان خیابانی نداریم. کودک خیابانی یعنی کودکی که در خیابان به دنیا آمده و در خیابان می میرد».
اگر منظور او کودکانی است که در خیابانها رها شده و سپس نوجوان و جوان گردیده اند و امروز خیل کارتون خوابها را تشکیل می دهند، باید یادآور شد که خود ایشان که از درون مردم برخاسته و سالها مورد پشتیبانی همین مردم حتی کارتون خواب ها قرار گرفته اند، می دانند که کودکان خیابانی کودکانی نیستند که در خیابان به دنیا می آیند، بلکه کودکانی هستند که خانواده هایشان در اثر فقر و نداری این جگرگوشه هایشان را در خیابان ها رها می کنند. آنها یا در خیابان ها می میرند یا به خیل بیکاران و کارتن خوابها می پیوندند.
در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی هیچگاه پدیده کودکان خیابانی و کارتن خواب ها وجود نداشت. این پدیده در اثر انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری قاطعانه امام خمینی و زعامت آیت الله خامنه ای و پروفسور، دکتر مهندس رئیس جمهور امام زمانی به ملت ایران ارمغان داده شده است!
تنها روزی که اراده ملت ایران بر سرنوشت خود حاکم شود و بجای نمایندگان خودفرموده الله بر روی زمین و امام زمان، نمایندگان برگزیده مردم، ایران را اداره کنند، می توان امیدوار بود که این پدیده دردناک و ننگین اجتماعی برای همیشه از سرزمین آریایی ما رخت بربندد.
***
یادآوری

از آنجا که برخی از شعرهایی که زمان سروده شدنشان پیش از دوران استقرار جمهوری اسلامی است، این سئوال را هم در میان شماری از خوانندگان و دوستداران شعر بوجود آورده است که منظور از درج این سروده های همچنان انتقاد به دوران پیش از انقلاب می باشد.
یادآور می شویم که از آنجا که این شعرها با شرایط کنونی ایران همخوانی دارد به درج آن اقدام می شود و نه به خاطر انتقاد از دورانی که سی سال از آن گذشته است. و باز تکرار می کنیم که نوشتارهای با امضاء نویسندگان، الزاماً بیان کننده دیدگاه های جبهه ملی نیست.

16 آذر روز دانشجو ... بقیه از ص 1
از آن پس شانزدهم آذر که روز دانشجو نام گرفت، فرصتی شد در خور نخبگان نسل جوان ایرانی برای در هم شکستن فضای مسموم استبداد و جو اختناق برای زنده نگه داشت آرمان­های ملی که آزادی و استقلال بود تا در مراکز آموزش عالی در دانشگاه­های کشور همت گمارند و نام بزرگ خویش را بر تارک مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری ایرانیان ثبت کردند که فرزندان این نیاخاک اهورائی پیوسته در بزنگاه­های تاریخ در برابر یورش اهریمنی خفاشان شب پرست ایستاده­اند و کودتای بیست و هشتم امرداد یک هزار و سیصد و سی و دو که قدرت­های سلطه گر بیگانه برای گستردن دوباره بساط چپاول در ایران به راه انداختند، خیلی زود با ایستادگی و کوشش همة گروه­های اجتماعی مردم به ویژه خروش دانشجویان که نقش چشمگیری در جنبش ملی کردن صنعت نفت داشتند، روبرو شد.
هم میهنان: دریغا پس از 22 بهمن 1357 نیز این کانون­های نگهداشت فروزه­های امید ملت نخستین آماج تهاجم واپسگرائی گردیدند و در ورطة دهشتزائی فرو افتادند و برای مدتی نه تنها از کوشش بازداشته شدند که بجای پشت میز درس و دانشگاه عمر پرافتخار خود را پشت میله­های زندان سپری کرده با وجودیکه در چنیر دسیسه­های گوناگون گرفتار آمدند و از یادگیری و پژوهش بی­بهره ماندند ولی دانشجویان آگاه نقش سرنوشت­ساز خود را در زندگی ملی از یاد نبرده و همچنان و پیوسته در ستیز با روند یکه­تازی به رسالت تاریخی خود ادامه داده و می­دهند.
حزب ملت ایران ریشه­ای ترین دشواری در زندگی ملی را نادیده انگاشتن مردم در صحنه­های اجتماعی از سوی کار بدستان می­داند که از نبود آزادی و کمبود حزب­های توانمند و نهادهای صنفی در کنار یکدیگر سرچشمه می­گیرد. از این رو ضمن گرامی داشت این روز و روزهائی چون یکم بهمن 1340 و 18 تیر 1378 همگان را به همبستگی ملی در برپائی نظامی مردم سالار برای استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به تلاشی هماهنگ فرا می­خواند.

پرتوان باد جنبش دانشجوئی ایران
برچیده باد زندان سیاسی
اتحاد مبارزه پیروزی

دبیرخانه حزب ملت ایران،
تهران شانزدهم آذرماه 1387 خورشیدی

هیچ نظری موجود نیست: