۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

عقده های برخواسته از حکومت جمهوری اسلامی

مقاله از اقای علی ضرابی

عقده های برخواسته از حکومت جمهوری اسلامی
در این چند روز جنایاتی در کشورما رخ داده که تاکنون در کشور ما ویا هیچ کشوری رخ نداده است. وبه نظرم شما هم نشنیده باشید که عده ای در روز روشن ویا شب تاریک به خانه و کاشانه مردم بریزند و با زور و عنف عمل غیرانسانی و غیرحیوانی جنسی با بانوان آن خانه انجام دهند. البته این چنین اخباری ساختگی به نظرمیرسید ولی من امروز شرح آنرا از زبان دادستان جمهوری اسلامی شنیدم؟ داستان گلستان خود اعلام کرد که متأسفانه عده ای روزگذشته به منزل بانوئی هجوم برده و همه آنها به عنف به آن خانم تجاوزکرده اند ومن دستور پیگیری و پرونده دستگیری مجرمین را دادم. امیدوارم هرچه زودتر مجرمین را گرفته وسزای عمل غیرانسانی آنها داده شود. خبرگیج کننده است و عجیب اینکه در محل دیگری در اطراف کاشمر در روز روشن عده ای از دیوار منزلی که صاحبخانه و میهمان زن ومرد او در آنجا حضور داشته اند وارد شده و زنان را از مردان جدا نموده و بانوان را مورد تجاوزجنسی قرار داده اند. چنین اخباری حیرت انگیز و غیرقابل قبول است ولی متأسفانه حقیقت دارد کمی فکرکنید این بانوان نگون بخت پس از این جنایت درچه حالی میتوانند باشند. بطور قطع همه آنها مرگ را درچنین وضعیتی آرزو دارند این بانوان و همسران و برادران و کسان آنها پس از این واقعه وحشتناک درچه وضعی می توانند باشند؟
منشأ این گونه جنایات کجاست؟ از نظر نگارنده خیلی راحت می توان گفت اعمال و کردارو قوانینی که منطبق با عرف امروز به هیچ وجه منطقی نیست. منشأ چنین جنایاتی می تواند باشد. زمانیکه پسران را که پیراهن آستین کوتاه بپوشند ویا موی سر خود را بطوری که دلشان می خواهد آرایش کنند ویا دختران و بانوانی را که صورت خود را آرایش نرمی نموده اند ویا موی سر آنها از زیر روسری کمی بیرون آمده باید شلاق بخورند و حتک حیثیت آبروی آنها بشود. تاچه حد می تواند برای جوانان عقده ساز باشد آیا یورش به منزل مردم و دست درازی وحتک حرمت ناموس مردم از این عقده ها ناشی نیست؟ چرا چنین اتفاقی در کشورهای اروپایی و حتی در کشورهای مسلمان که زنان آزادی بیشتری دارند و لااقل پلیس و قانون به پوشش آنها کاری ندارد این اتفاقات غیرانسانی رخ نمی دهد.
قوانین ودستورات و فشار غیرانسانی به هر ملتی موجب طغیان ملت ها را فراهم می کند و بدبختانه همه این نارسایی ها از بغض و عقده هایی می باشد که حاکمان خود فریب داده گرفتارآن هستند و دستآورد آنهم بطورقطع زوال آنها خواهد بود

۱۳۹۰ خرداد ۲۳, دوشنبه

تهاجم به جبهه ملی ایران

تهاجم به جبهه ملی ایران
دکترحسین موسویان
رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران
درهفته های اخیرتهاجمات نامعقول وناموجهی توسط برخی افراد با امضاء ویا بدون امضاء علیه جبهه ملی ایران صورت گرفته است که بایددرمورداین تحرکات برای  اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی  توضیحات لازم داده شود .
جبهه ملی ایران از بدو تاسیس در سال 1328 تا کنون فعالیت سیاسی و تشکیلاتی خود را اگر چه با فراز و نشیب ها و گاه وقفه هایی ادامه داده است . اگرفقط از دوران انقلاب به بعد مد نظر باشد ما در روز پنجم پیروزی انقلاب طرح انتقال قدرت به ملت را طی بیانیه ای پیشنهاد کردیم که میتوانست به نحوی دموکراتیک انتقال قدرت به ملت ایران یعنی حاکمیت ملی را محقق سازد که متاسفانه در آن جو هیجانی انقلاب به آن توجهی نشد .
ما در سه سال اول پس از انقلاب در تهران و برخی شهرهای دیگر مرکز تشکیلات داشتیم . پس از چندی روزنامه رسمی پیام جبهه ملی را منتشر کردیم که در تمام کشور پخش میشد و مورد استقبال و حمایت مردم بود .       شماره های آخر آن روزنامه در چهار چاپخانه و تا تیراژ دویست و چهل هزار نسخه که در حقیقت حداکثر مقدورات ما بود منتشر میگردید و به سرعت نایاب میشد . سازمانهای شانزده گانه جبهه ملی در تهران رو به گسترش بود و در اکثر شهرها و شهرستانها شاخه های تشکیلات جبهه ملی تاسیس شده و مشغول فعالیت بودند . این اقبال روزافزون مردم به جبهه ملی حاکمیت اقتدارگرا و انحصارطلب را که اصولا با حاکمیت ملی و دموکراسی سازگاری ندارد ناگزیر ساخت تا به مقابله با جبهه ملی برخیزد . ابتدا مرکز تشکیلات جبهه ملی در تهران توسط گروه های فشار و نیروهای       لباس شخصی اشغال شد سپس از پخش روزنامه پیام جبهه ملی توسط شبکه توزیع مطبوعات جلوگیری بعمل آمد و سرانجام به دنبال دعوت جبهه ملی از مردم برای راهپیمایی و میتینگ در روز 25 خرداد 1360 که موجب تعطیل عمومی در تهران و بروز حالت فوق العاده و بحرانی گردید ، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با تمسک به حربه ارتداد کوشید تا جبهه ملی را از صحنه سیاسی کشور خارج کند . با یورش شدید حاکمیت به جبهه ملی برخی از سران جبهه ملی مخفیانه از ایران مهاجرت کردند و برخی زندگی مخفی اختیار نمودند و بعدا چندین نفر از آنان شناسایی و بازداشت گردیده و مدتها در زندانها به بند کشیده شدند ولی با این حال جبهه ملی فعالیت تشکیلاتی و سیاسی خود را هرچند به صورت محدود ادامه داد . در سال 1364ودر بحبوحه جنگ ، یکبار جلسه شورای مرکزی جبهه ملی تشکیل شد و در جمع بندی مذاکرات این جلسه قرار شد که فعالیت سیاسی علنی جبهه ملی تا پایان جنگ عراق با ایران متوقف بماند ولی کار تشکیلاتی ادامه یابد . تشکیلات در  روزهای مربوط به جبهه ملی کار میدانی خود را انجام میداد و چند نشریه تحلیلی نیز منتشر نمود . جدا از این تشکیلات تعدادی از اعضای جبهه ملی هم از سال 65 دور هم جمع شده و تحت عنوان گروه « حسن نیت » بیانیه هایی در مورد روزهای تاریخی نهضت ملی با امضای شخصی خود منتشر کردند .
از سال 1372 به دعوت آقای ادیب برومند باقیمانده اعضای شورای مرکزی که در ایران بودند گردهم آمده و فعالیت علنی شورا را آغاز کردند و هیئت اجرائیه شش نفره مرکب از آقایان ادیب برومند ، علی اردلان ، حسین شاه حسینی ، حسن لباسچی ، دکتر حسین موسویان و دکتر پرویز ورجاوند اداره امور جبهه ملی را عهده دار شدند . دوره جدید نشریه پیام جبهه ملی به صورت نشریه داخلی مجددا شروع شد و سازمانهای 16 گانه نیز به صورت گسترده تر از دهه شصت شکل گرفت . در آبانماه 1382 پلنوم جبهه ملی تحت نام پلنوم الهیار صالح تشکیل گردید و شورای مرکزی جبهه ملی را که همین شورای فعلی است برگزید . در طی این مدت علیرغم تنگناها و خطرات صدها بیانیه از طرف جبهه ملی صادر شده و راجع به تمام مسائل مهم سیاسی کشور موضع گیری لازم انجام گرفته و بعلاوه 183 شماره نشریه داخلی پیام جبهه ملی بعنوان نشریه تئوریک و بیان کننده اصول عقاید جبهه ملی درهر زمینه ای منتشر گردیده است . اکثر سازمانهای شانزده گانه پیش بینی شده در اساسنامه نیز تشکیل شده اند . البته جبهه ملی در شرایطی برای تحقق آزادی و حاکمیت ملی تلاش کرده و میکند که از اولیه ترین ملزومات فعالیت سیاسی محروم است . ما محل تشکیلات که مردم بتوانند به ما مراجعه کنند نداریم ، روزنامه ای علنی که افکار و اصول اعتقادی ما را به اطلاع مردم برساند نداریم ، امکان تجمع و دعوت از مردم برای استحضار یافتن از مواضع جبهه ملی را نداریم و بطور کلی حاکمیت میکوشد که ارتباط ما را با جامعه قطع نماید با اینحال  جبهه ملی از حمایت عظیم و بالقوه مردم ایران برخوردار است و اگر موانع در سر راه ما نباشد حمایت های مردم بالفعل خواهد گردید و بدلیل همین موقعیت مردمی است که جبهه ملی مورد خشم و غضب حاکمیت و هم چنین قدرتهایی که برنامه های خود را برای این کشور طراحی کرده اند قرار دارد و برای متوقف کردن و هتک حیثیت آن از ضربه زدن از درون و فشار و مضیقه روز افزون از بیرون استفاده میکنند . اخیرا نامه سرگشاده ای به شدت موهن و با لحنی سخیف از طرف فردی به ظاهر از جبهه ملی به آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی در یک سایت اینترنتی منتشر گردید و بعدا نامه دیگری در همان مضامین با ادعای اینکه از طرف 12 نفر عضو شورای مرکزی است در همان سایت منعکس شد و سرانجام نامه ای با امضای شورای عالی جبهه ملی در اروپا به شورای مرکزی جبهه ملی ایران منتشرشد.
 درباره نامه آن فرد  بهتر است حرفی نزنم چون مطلبی که یک فرد روان پریشان و آلت فعل دیگران نوشته و جز دروغ  و فحاشی نکته ای در آن وجود ندارد ارزشی برای طرح شدن ندارد اما درمورد نامه ای که تحت عنوان نامه ی سرگشاده 12 نفر از اعضای شورای مرکزی به رئیس شورا ، آقای ادیب برومند منتشر شده بایدبگویم که این نامه فاقد هرگونه ارزش تشکیلاتی و سیاسی و حقوقی است زیرا که افراد شورای مرکزی دارای نام و نشان هستند ولی در زیر این نامه هیچ امضائی وجود ندارد . بنده بعید میدانم که 12 نفر از اعضای شورای مرکزی حاضر باشند زیر آن نامه  امضاء بگذارند و مسئولیت ملی و سیاسی امضای خود را بپذیرند . در این نامه 12 نفره بدون امضاء مواردی مطرح شده که بر خلاف تاکیدی که درآن بر اساسنامه جبهه ملی کرده اند بکلی با اساسنامه منافات دارد . در این نامه تمام تاکید روی اینست که طبق ماده یازده اساسنامه مدت اعتبار شورای مرکزی چهار سال است و زمان اعتبار این شورا که توسط پلنوم در سال 82 انتخاب شده ، منقضی گشته و غیرقانونی است . یک فرد دیگر هم گفته است که چون مدت شورا منقضی شده پس هیئت رئیسه شورا و هیئت رهبری و هیئت اجرائیه نیز حق ادامه فعالیت ندارند و نشریاتی هم که منتشر میشود غیرقانونی است . یعنی به فتوای این جناب شورای مرکزی جبهه ملی که ایشان عضویت آنرا همواره یدک میکشند باید پی کار خود برود و انتشارات هم باید متوقف شود و تشکیلات جبهه ملی هم انحلال یابد . آیا این خواسته ها مطلوب چه کسی به جز حاکمیت و دشمنان جبهه ملی میتواند باشد ؟
 در شصت و دو سال که از بنیانگذاری جبهه ملی گذشته ، فقط دوبار انتخابات شورای مرکزی یک بار در کنگره 1341 ویک باردر پلنوم 1382 صورت گرفته است آیا در سایر سالهای بیش از شش دهه گذشته ، شورای مرکزی جبهه ملی غیر قانونی بوده ؟ یا به دلایل شرایط حاکم بر ایران بر طبق اساسنامه باید به وظایف خود ادامه می داده است ؟
در حالیکه ماده یازده اساسنامه که مورد استناد قرارگرفته بهیچ وجه شورا را پایان یافته تلقی نکرده است و برای روشن شدن موضوع ماده یازده اساسنامه و تبصره های آن را عینا نقل میکنم :
« ماده یازده کنگره جبهه ملی بزرگترین گردهمایی منتخبان اعضاء سازمانهای تهران و شهرستانها و خارج از کشور است که در شرایط عادی و مناسب هر چهار سال یکبار برای تعیین یا اصلاح برنامه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و خط مشی کلی جبهه ملی در آینده و بررسی فعالیتهای جبهه ملی در دوره قبل و انتخابات اعضای شورای مرکزی و در صورت لزوم اصلاح اساسنامه تشکیل میشود تنظیم آئین نامه تشکیل و دستور کار کنگره در صلاحیت شورای مرکزی جبهه ملی میباشد که با تصویب اکثریت مطلق اعضاء حاضر در جلسه اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
تبصره اول- چنانچه تشکیل کنگره قبل از موعد مقرر به نظر شورای مرکز ی ضروری تشخیص داده شود شورا میتواند به ترتیب مقرر در این ماده اقدام نماید .
تبصره دوم در صورت عدم امکان برپایی کنگره مجمع مسئولان سازمانها عهده دار وظایف کنگره خواهد بود و در صورتیکه تشکیل مسئولان سازمانها نیز مقدور نباشد شورای مرکزی تا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد . »
همانگونه که ملاحظه میکنید در ماده یازده اساسنامه تشکیل کنگره را در شرایط عادی و مناسب هر چهار سال یکبار در نظر گرفته نه در شرایط و مضایقی که ما در آن به سر میبریم و دستگاه حاکمه رسما اعلام میکند که با تشکیل کنگره یا پلنوم برخورد خواهد کرد و در تبصره دوم نیز به صراحت میگوید « در صورتیکه تشکیل مجمع مسئولان مقدور نباشد شورای مرکزی نا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد » . و بنابراین غیرقانونی بودن شورا حرفی به کلی بی اساس و یک دروغ پردازی بیش نیست . در نامه سرگشاده به افزودن چهار نفر به اعضای شورا در سال گذشته تاکید نموده و آنرا خلاف اساسنامه قلمداد کرده اند . در مورد افزودن چهار نفر به شورای مرکزی در سال گذشته نیز رئیس شورا کاملا مطابق اساسنامه عمل کرده است زیرا این چهار نفر شامل دو نفر نمایندگان حزب مردم ایران و دو نفر نمایندگان حزب ایران هستند . دو نفر نمایندگان حزب ایران بجای دو فرد متوفی از این حزب یعنی شادروانان مهندس  نظام الدین موحد و غلامرضا رحیم بر طبق اساسنامه توسط رئیس شورا دعوت شده اند و دو نفر نمایندگان حزب مردم ایران نیز بدلیل نبودن نماینده از حزب مردم ایران پس از شروع بیماری شادروان حسین راضی و نیامدن ایشان به جلسات از طرف حزب مردم ایران به شورای مرکزی معرفی شده اند .    
نامه های احزاب ایران و مردم ایران در معرفی این نمایندگان در شورای مرکزی قرائت شده و مورد تایید قرار گرفته است . وهیچ مخالفتی از طرف هیچکس نسبت به پذیرش آنان بعمل نیامده است .
اینک ماده سیزده اساسنامه و فقط دو بند 7 و 8 از 14 بند این ماده  که استناد ورود این چهار نفر  به شورا بوده است راعینا نقل میکنم :
« ماده سیزدهم شورای مرکزی جبهه ملی بعد از کنگره عالی ترین مرجع تصمیم گیری جبهه ملی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :
بند 7 انتخاب جانشینان اعضاء مستعفی یا متوفی یا اخراج شده شورا و در اینگونه موارد شورا بدون توجه به نتیجه انتخابات کنگره در انتخاب اعضاء جانشین آزاد است .
بند 8 تعیین عده نمایندگانی که احزاب و گروه ها و سازمانهای تشکیلاتی جبهه ملی در شورا خواهند داشت با توجه به کیفیت و کمیت آنان و حد نصاب اعضای شورا . »
بطوریکه در بند 7 و 8 ماده سیزدهم ملاحظه فرمودید دعوت از این چهار نفر توسط ریاست شورا کاملا بر طبق اساسنامه بوده و در شورا هم در یکسال گذشته هیچکس نسبت به ورود آنان نه شفاها و نه کتبا اعتراضی نداشته تا در شورا مورد رسیدگی قرار بگیرد . در شورای مرکزی جبهه ملی دموکراسی کامل برقرار است و پس از هر پیشنهاد و مطلبی با مراجعه به رای ، تکلیف هر مسئله ای روشن میشود .
مورد دیگری که در نامه سرگشاده بدون امضاء مطرح گردیده تصمیم شورا به افزودن 15 نفر عضو جدید به شورای مرکزی است که این کار را خلاف اساسنامه وانمود کرده اند درحالیکه مواد 14 ، 15 و 16 اساسنامه به صراحت این موضوع را تایید و روال آنرا معین مینماید . من هر سه ماده را عینا نقل میکنم :
« ماده چهاردهم عده اعضای شورای مرکزی 50 تن خواهد بود .
ماده پانزدهم اعضاء شورای مرکزی باید دارای وجه ملی و سوابق آزادی خواهی و خدمت گذاری به ملت و حق طلبی و ثبات قدم و پاکدامنی باشند و طوری برگزیده شوند که ترکیب عمومی شورا حتی المقدور معرف نیروهای ملی و طبقات و قشرهای اجتماعی باشد .
ماده شانزدهم 35 تن از اعضاء شورای مرکزی از طرف کنگره جبهه ملی با رای مخفی و اکثریت اعضاء حاضر در جلسه انتخاب میشوند . 15 تن دیگر با توجه به قسمت آخر ماده پانزدهم و رعایت مواد اساسنامه در صورت مقتضی از طرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد .
تبصره اول- انتخاب اعضاء جدید بنا بر پیشنهاد مشترک هیئت رهبری و هیئت اجرائی از طرف شورا با رای مخفی و اکثریت دو سوم حاضران در جلسه خواهد بود .
تبصره دوم در انتخاب اعضاء جدید شورا باید افرادیکه سابقه عضویت و فعالیت آنها در سازمانهای جبهه ملی محرز است و واجد صلاحیت عضویت شورا هستند حتی الامکان مقدم شمرده شوند .
تبصره سوم- با اخراج یا خروج هر حزب یا گروه نمایندگان آن حزب یا گروه نیز عضویت خود را در شورا از دست خواهند داد .
تبصره چهارم در صورتیکه احزاب و یا سازمانهای صنفی سیاسی وابسته به جبهه ملی در بین انتخاب شدگان در کنگره حداقل یک نماینده در شورای مرکزی نداشته باشند میتوانند از شورای مرکزی درخواست فرستادن نماینده حزب یا سازمان خود را بنمایند که در صورت موافقت و تصویب شورای مرکزی از حزب یا سازمان مزبور خواسته خواهد شد که نماینده خود را انتخاب و به شورا معرفی نماید . »
 با این توضیحات معلوم میشود که آقای ادیب برومند و شورای مرکزی کاملا طبق اساسنامه عمل کرده اند پس انتقادات آن شخص و این نامه سرگشاده به چه منظور است و چه هدفی را دنبال میکنند ؟به گمان من تنها یک فرد خود محور و خود شیفته و مبتلا به خود بزرگ بینی تا حد جنون در شورا حضور دارد که چون در این شورا زمینه ای برای ارضای خود خواهی ها و اهداف خود نمیبیند چنین میپندارد که برای دسترسی به اهداف خود باید به هر طریق ممکن این شورا را به بن بست بکشاند تا شاید بتواند در شورای بعد وضع بهتری برای خود فراهم کند و این تحریکات و نامه پراکنی ها هم کار اوست در حالیکه در شورا تمام مسائل به صورت کاملا دموکراتیک قابل طرح و بررسی است و در نهایت رای اکثریت شورا تعیین کننده خواهد بود و اگر شخصی بخواهد از رای اکثریت تمکین نکند و با هوچیگری و جار و جنجال با شورا برخورد کند نه به دموکراسی اعتقاد دارد و نه قواعد کار سیاسی دست جمعی را آموخته است .
در نامه سرگشاده ازحضور 7 نفر ازیک  حزب مخصوص درشورا ذکر کرده اند که منظورشان حزب ایران است . حزب ایران از ابتدای تشکیل جبهه ملی در سال 1328 در حکم ستون فقرات جبهه ملی بوده  و شخصیت های برجسته ای  مانند الهیار صالح دکتر کریم سنجابی- مهندس کاظم حسیبی- مهندس احمد زیرک زاده مهندس جهانگیر حق شناس اصغر پارسا دکتر شاپور بختیار    ابوالفضل قاسمی- مهندس نظام الدین موحد غلامرضا رحیم ازاین حزب در رهبری جبهه ملی شرکت داشته اند و در حال حاضر شخصیت های ارزشمندی چون آقایان ادیب برومند حسن شهیدی- منوچهر ملک قاسمی- دکتر باقر قدیری اصلی- دکتر خسرو سعیدی- سرلشگر بازنشسته ناصر فربد ابراهیم منتصری و فرهاد امیر ابراهیمی در شورای مرکزی جبهه ملی حضور دارند .
 در نامه سرگشاده باز هم از باند 4 نفری که بر شورای مرکزی سیطره دارد اسم میبرند اصطلاح « باند»یا« باندخنجی » از سال 41-1340 در جبهه ملی مطرح گردیده است . دکتر محمد علی خنجی مردی محجوب ، سخنور ، دانشمند و فرهیخته بود او در اقتصاد و حقوق دکترا داشت و با چندین زبان زنده جهان مانند انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، روسی و عربی کاملا آشنا بود . دکتر خنجی همراه خلیل ملکی و دکتر مسعود حجازی و عده ای از شخصیت های دیگر در زمان دولت ملی مصدق حزب نیروی سوم را رهبری میکردند . دکتر خنجی در آستانه کودتای ننگین 28 مرداد 32 بر سر تایید مواضع دکتر مصدق بویژه در مورد برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس هفدهم و برخی مسائل دیگر با خلیل ملکی اختلاف پیدا کرد که بررسی این اختلاف ، بحث ها و گفتگو های زیادی را می طلبد . به هر حال با این اختلاف نظرها حزب نیروی سوم به دو گروه بنام جامعه سوسیالیستها به دبیر کلی خلیل ملکی و حزب سوسیالیست به رهبری دکتر خنجی و دکتر حجازی تقسیم شد در این انشعاب اکثر کادرهای فعال حزب با دکتر خنجی و دکتر حجازی و حزب سوسیالیست همراه شدند و وقتی بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد نهضت مقاومت ملی برای مقابله با کودتا تشکیل شد ، با مطالعات و بررسی هایی که بنیان گذاران نهضت انجام دادند دکتر خنجی و دکتر حجازی و حزب سوسیالیست را به نهضت مقاومت ملی دعوت کردند و گروه دیگر را خیر . در نهضت مقاومت ملی تهیه نشریه راه مصدق و بیانیه های نهضت و بخش عمده ای از فعالیت های تشکیلاتی نهضت به عهده دکتر خنجی و مسعود حجازی بود . در سال 1339 با تشکیل مجدد جبهه ملی از بین آن دو گروه باز هم حزب دکتر خنجی به شورای مرکزی جبهه ملی دعوت شد. در آغاز فعالیت جبهه ملی دوم دکتر خنجی و دکتر حجازی و سایر کادرهای حزب سوسیالیست ، حزب خود را به نفع تشکیلات جبهه ملی منحل نموده و افراد حزب را در اختیار سازمانهای جبهه ملی قرار دادند که این امر خوشایند برخی احزاب دیگر جبهه ملی که خواهان حفظ تشکیلات حزبی خود بودند نبود و تا حدودی ناخرسندی و مخالفت آنها را در پی داشت مضافا بر این ، دانش سیاسی و اقتصادی دکتر خنجی و بهره گیری او از کتب و نشریات به زبانهای مختلف از او شخصیتی جامع و تئوریسینی توانا و کم نظیر ساخته بود که بسیاری از کادرهای جبهه ملی را مجذوب میساخت و این امر مورد حسادت بسیاری از افراد دیگر بودوخصومت آنهارانسبت به اوبر می انگیخت . تمام نشریات تعلیماتی و بسیاری از اعلامیه های مهم جبهه ملی دوم به قلم دکتر خنجی بود و هم او بود که در تنظیم اساسنامه و منشور جبهه ملی در کنگره 1341 نقش اساسی داشت . اما اولین کسانیکه اصطلاح « باند خنجی » را برای دکتر خنجی و دوستانش ابداع کردند عده ای از اعضای نفوذی حزب توده در داخل جبهه ملی دوم بودند که در داخل جبهه ملی برای خود شبکه مخفی داشتند و علی التحقیق با پیشرفت و تعالی جبهه ملی مخالف بودند. تحرکات این گروه توسط دکتر خنجی که در کمیسیون تعلیمات ، اداره کننده مسائل تعلیماتی و کلاس های گویندگی جبهه ملی بود و دکتر حجازی که مسئول سازمان جوانان بود شناخته شده و از کارشکنی آنان جلوگیری بعمل می آمد . بسیاری از اعضای اصیل و معتقد جبهه ملی از همان زمان به تحرکات و عملکرد این افراد مشکوک بودند و کار آنها را در جهت اهداف رژیم شاه و ساواک ارزیابی میکردند و بعدها روشن شد که شک و تردید اعضای جبهه ملی به این شبکه بجا و صحیح بوده و معلوم شد که متاسفانه شخصی به نام عباسعلی شهریاری ، یک مامور کارکشته ساواک  به حزب توده نفوذکرده وخودرابه رهبری این شبکه رسانده بود . افراد فریب خورده این گروه بعدها که متوجه فریب خوردن خود شدند بسیار متاسف و متاثر شدند . یکی از آنها در زندان قزل قلعه با آگاه شدن از این موضوع چنان سر خود را به دیوار کوبید که فرقش شکافته شد و راهی بیمارستان گردید . و برخی از این گروه که بعدا هسته های اولیه فدائیان خلق را بوجود آوردند عباسعلی شهریاری را بعنوان مجازات و انتقام گیری ترور نمودند . اصطلاح « باند خنجی » که بوسیله این گروه فریب خورده ابداع گردید متاسفانه بوسیله برخی از افراد دیگر جبهه ملی نیز که نسبت به دکتر خنجی حسادت و یا رقابت داشتند نیز بکار رفت . دکتر خنجی در سال 1350 در سن 46 سالگی چشم از جهان فروبست و یاور همیشگی او دکتر حجازی نیز سالهاست که به رحمت ایزدی پیوسته است ولی دشمنان جبهه ملی هنوز هم اصطلاح « باند خنجی » را رها نکرده اند و افراد فداکار و موثر و معتقد به جبهه ملی را باند خنجی مینامند . بنده شخصا از لحاظ عدم اقتضای سنی افتخار عضویت در حزب سوسیالیست دکترخنجی نصیبم نگردید و گمان نمیکنم هیچیک از همراهان حزبی او هم در شورای مرکزی فعلی جبهه ملی باقی مانده باشند ولی بنده که در سالهای 39 به بعد در جبهه ملی دوم شاهد دانش و درک سیاسی فوق العاده و شجاعت مبارزاتی آقایان دکتر خنجی و دکتر حجازی بودم و در دوران بعد از انقلاب هم در شورای مرکزی و هیئت اجرائیه از نزدیک ناظر تلاشها و ایثارگریهای دکتر مسعود حجازی قرارداشتم همواره به روان پاک هر دو بزرگوار درود میفرستم و بسیاری از اعضای صدیق و قدیمی جبهه ملی در مقابل خدمات آقایان دکتر خنجی و دکتر حجازی به راه مصدق و نهضت ملی ایران سر تعظیم فرود می آورند . بنده به یاد دارم و بسیاری از اعضای قدیمی جبهه ملی نیز میدانند که آقایان الهیار صالح ، دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر کریم سنجابی وقتی  با  همان افراد نفوذی  وانتقادات آن ها از« باند » روبرو میشدند پاسخ میدادند که اگر اینها « باند » هستند ما هم عضو همین باندیم . ونیزبه خاطر میآورم که درسال 1340 وقتی بعنوان یک دانشجوی فعال جبهه ملی درجشن عروسی دکترحجازی دعوت شده بودم چگونه چک دو هزار تومانی کادوی مصدق رهبرنهضت ملی با امضای او که از احمدآباد برای دکترمسعودحجازی فرستاده بود مورد تماشاوخوشحالی میهمانان قرارگرفته بود.
ماجرای تشکیل پلنوم وهمچنین انتخابات غیرحضوری شورای مرکزی که بسیار مورد بحث قرار گرفته نیز احتیاج به توضیح دارد. درشورای مرکزی جبهه ملی هیچکس باتشکیل پلنوم مخالف نیست وهمه ازتشکیل پلنوم وانتخابات شورای مرکزی استقبال میکنند . تنها مخالف باتشکیل اجلاس پلنوم حکومت جمهوری اسلامی است که آزادی های اساسی ملت را نادیده میگیرد. ازجمله آزادی احزاب واجتماعات رامنتفی کرده است . ازحدود دوسال قبل انتخابات در سازمان های جبهه ملی برای گزینش نمایندگان جهت شرکت در پلنوم شروع شدنمایندگان شهرستان ها و نمایندگان احزاب نیز معرفی شدندو در سال گذشته هنگامی که قرار بود تدارکات لازم برای برپائی اجلاس پلنوم فراهم شود حاکمیت به رئیس شورای مرکزی اخطار نمود که باتشکیل جلسه پلنوم برخورد خواهد نمود که موضوع این اخطار با صدور   اعلامیه ای به آگاهی همگان رسید . دلیل برخورد حاکمیت باتشکیل این جلسه روشن است . چون دستگاه حاکمه نمیخواهد با انتخاب شدن یک شورای مرکزی جدید از طرف یک پلنوم صحیح ، شورای جبهه ملی تقویت شده و به این رجز خوانی ها وشانتاژهای داخلی پایان داده شود . بالاخره موضوع در شورای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت .در آنجا پیشنهاد شد که انتخابات شورای مرکزی بصورت غیرحضوری و فرستادن کاغذ رای نویسی توسط کمیسیون برگزار کننده برای شرکت کنندگان در پلنوم صورت بگیرد. درابتدا کسی با این پیشنهاد مخالفتی ننمود ولی هنگامیکه این پیشنهاد رای گیری غیر حضوری وارد مراحل اجرائی میشد نامه هائی باتعداد زیاد امضا از سازمان های مختلف جبهه ملی به شورای مرکزی رسید که همگی اینگونه رای گیری برای انتخاب اعضای شورای مرکزی را مورد انتقاد قرار داده و آن را خلاف اساسنامه ودون شان جبهه ملی دانستند وبرخی از شهرستان ها هم گفتند در چنین حالت غیر حضوری در رای دادن شرکت نمیکنند همچنین حرکاتی ناپسند مثل افزودن نام برخی افراد به لیست کاندیداهای عضویت شورای مرکزی بعنوان نماینده برخی از شهرستانها وبعضی سازمان های نوظهور که درآنها انتخاباتی صورت نگرفته بود توسط یکی دونفر از اعضای کمیسیون برگزار کننده پلنوم بدون اطلاع سایر اعضاء درلیست ارسالی برای انتخاب کنندگان صورت گرفت درضمن محل ارسال آراء را که قرار بود منزل رئیس شورا باشد به جای دیگری تغییر دادند و اوراق رای را که قراربود با امضای اعضای کمیسیون برگزار کننده ومهر جبهه ملی درپشت آنها مستند گردد بدون مهر وامضاء ارسال داشتند که مجموع همه اینها انتخاب غیر حضوری را زیر سئوال برد وبه همین دلایل شورای مرکزی  انتخابات غیرحضوری وموارد پیش آمده را مورد بحث ورسیدگی قرارداد وسپس موضوع را به رای گذاشت واجرای آن گونه رای گیری غیرحضوری و بدون اجلاس پلنوم از طرف اکثریت شورای مرکزی مردود شد و ملغی گردید . وهمه حاضران درجلسه رای اکثریت را پذیرفتند.ولی تعدادی از کسانی که در آن رای گیری حضور داشته ونظرشان مورد تصویب قرار نگرفت ( البته نه همه آنها) قواعد دموکراسی درون تشکیلاتی وتمکین از رای اکثریت را زیر پا گذاشته وتخطئه شورای مرکزی راآغاز کردند ومتنی تحت عنوان « تفاهم نامه » باامضای هیئت رهبری به شورای مرکزی ارائه نمودند که اکثریت شورا بسیاری از مواد آن را خلاف اساسنامه دانستند و اینطور تصویب کردند که اگر این متن در تطبیق با اساسنامه قرار بگیرد میتواند قابلیت اجرا پیدانماید .ولی بدنبال این مصوبه شورا یک اقلیت به تحریک همان فرد خود بزرگ بین درجلسات بعدی شورا حاضرنشدند وخواستند که شورا را از اکثریت بیندازند. ولی اینگونه نشد واکثریت دوسوم نصاب شورا برای هرگونه تصمیم گیری احراز گردید از جمله تصمیم گرفته شد که برای تقویت شورا برطبق ماده شانزدهم اساسنامه عمل شود وپانزده نفر از افراد ذیصلاح و واجد شرایط به شورا افزوده شوند . وبر طبق اساسنامه هیئت رهبری وهیئت اجرائیه موظف شدندکه در جلسه مشترک خود لیستی از واجدین شرایط را  فراهم وبرای بررسی وتصویب به شورای مرکزی ارائه نمایند. که به همین گونه اقدام گردید.ودونفر از چهارنفر عضو هیئت رهبری همراه کلیه اعضای هیئت اجرائیه دریک جلسه مشترک یک لیست پانزده نفری را مورد تایید وتصویب قرار داده وبه شورا معرفی نمودند. ا لبته عضویت این افراد هنوز به تصویب شورای مرکزی نرسیده است . وچه بهتر که این کار باحضور همه اعضای شورای مرکزی وغائبین چند جلسه اخیر صورت پذیرد . اما بدیهیست که دراولین فرصت ممکن باید پلنوم رسمی و واقعی تشکیل شده وانتخاب کلیه اعضای شورای مرکزی را طبق اساسنا مه به انجام برساند .
اخیرا  پس از مصاحبه آقای ادیب برومند با یکی از سایت های اینترنتی ، حملات نا جوانمردانه ای از طرف همان نویسنده نامه سرگشاده و پس از آن هم نامه ای با امضای شورای عالی جبهه ملی اروپا منتشر گردید که نسبت به گفته آقای ادیب برومند دایر بر گفتگوی ایشان با عوامل حکومت جمهوری اسلامی بشدت برآشفته بودند . واز هیچ اسائه ادبی نسبت به ایشان خودداری ننمودند.  اینکه دستگاه های نظامی امنیتی رژیم شخصیتی مانند آقای ادیب برومند را احضار وبا ایشان گفتگو کنند وپاسخ ایشان را بشنوند امری نیست که شخص مغرضی آنرا مستمسک اهانت به آقای ادیب برومند واتهام زدن به ایشان وجبهه ملی ایران قرار دهد. اینگونه اتهامات را ازاول انقلاب عوامل رژیم فاسد و دیکتاتوری گذشته نیز به جبهه ملی وارد ساخته و میسازند . نفس مذاکره رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی با مقامات رژیم حاکم همراه با دفاع از مواضع سازمان واصول اعتقادی آن وتاکید برخواسته های آزادیخواهانه جبهه ملی واطلاع دادن مفاد گفتگوها به سایر اعضای رهبری واجرائی وشورای مرکزی چه اتهامی نسبت به آقای ادیب برومند میتواندباشد ؟ مگر مذاکرات آقایان الهیار صالح ودکترآذربا نمایندگان شاه درسال 40 ومذاکرات کلیه اعضای شورای مرکزی در زندان قزل قلعه بافرستادگان شاه درسال41 اتهامی برای آنان تلقی شد؟ از آن فرد مغرض وبازیچه دست این وآن انتظارنمیرود که جز آنچه گفته است چیزی بگوید ولی کسانیکه نام شورای عالی جبهه ملی اروپا را برخود نهاده اند چگونه با طناب پوسیده آن شخص به چاه رفته وعینا سخنان اورا تکرار میکنند؟ حداقل این آقایان باید بدانندکه درهمین جنبش های خونین آزادیخواهانه ای که در منطقه خاورمیانه در جریانست رهبران جنبش ها از مذاکره وگفتگو با حکام دیکتاتور خودداری نمیکنند وباید بدانندکه درتمام سالهای جنگ ویتنام درحالیکه ویت گونگ ها وآمریکائیان آتش برسرهم میباریدند و ویت گونگ ها پوست از سرسربازان آمریکائی میکندند هیئت های نمایندگی ویت گونگ و آمریکا دائم در ژنودرپشت میز مذاکره روبروی هم مینشستند آیا این دلیل وابستگی ویت گونگ ها به آمریکا بود؟ شورای عالی جبهه ملی اروپا در نامه خود اعلام کرده است که ارتباط تشکیلاتی خود را با جبهه ملی ایران بحالت تعلیق در میآورد . این درحالیست که جبهه ملی ایران با هیچیک از سازمان هائی که تحت نام جبهه ملی در خارج ازایران فعالیت میکنند هیچگونه ارتباط تشکیلاتی نداشته وندارد که اکنون بخواهد تعلیق شود. جبهه ملی ایران در درون کشور در اوضاع وشرایطی که همگان از چگونگی آن را مطلعند ودر زیر سایه شمشیر داموکلس ارتداد برای بدست آوردن آزادی و حاکمیت ملی ودر پیروی از راه مصدق تلاش میکند وفعالین صدیق جبهه ملی با به خطر انداختن جان وهستی خود برای تحقق آرمان های جبهه ملی میکوشند وآن آقایان در حریم امن هلند وباخط گرفتن ازآن فرد خودشیفته و خودبزرگ بین وبراساس نوشته پوچ وبی پایه شاگرد نابخردش برای ما نامه سرگشاده آنچنانی آنهم در رسانه های همگانی مینویسند ورئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران را با تصوری واهی مورد هتک حرمت قرار میدهند . 
شب تاریک و بیم موج وگردابی چنین هایل                  کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

 من براین باورم که این تهاجمات همزمان وزنجیره ای به جبهه ملی ایران برای درگیرکردن ودر نتیجه فلج کردن وبی اثرنمودن این سازمان صورت میگیرد. وقتی این تهاجمات به جبهه ملی در این زمان ودر شرایط فعلی منطقه خاورمیانه ودر اوضاع واحوال فعلی کشور که جمهوری اسلامی با بحران سیاست خارجی برسر انرژی هسته ای وچالش اقتصادی و اختلافات درونی وبحران مشروعیت روبروست به وقوع میپیوندد بسیار تامل برانگیزتر میشود  . به ویژه وقتی  پروژه آلترناتیو سازی در تورنتو وجمع کردن گروه های تجزیه طلب در واشنگتن همزمان میگردد، تهاجم برای خنثی کردن جبهه ملی ایران بسیار پر معنی تر به نظر میرسد . لذا جبهه ملی ایران وظیفه دارد بدون توجه به این تهاجمات نوشتاری ، در دامی که برای مشغول کردن وزمین گیر کردن این سازمان میگسترانند وارد نشده وبر طبق اساسنامه درخشان خود موقعیت سازمانیش را تحکیم بخشد وبه حرکت خود برای استقرار حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی هوشیارانه ادامه دهد .
      


۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

دستگیری مزدوران جمهوری اسلامی در سوریه توسط مردم


دستگیری مزدوران جمهوری اسلامی در سوریه توسط مردم

هدی صابر در گذشت در اثر فشار ناشی از اعتصاب غذا


 هدی صابر نویسنده و فعال ملی مذهبی که در اعتراض به شهادت هاله سحابی اعتصاب غذا کرده بود، بدنبال انتقال به بیمارستان در گذشت.
  
ب وی روز جمعه به دليل عارضه قلبي از زندان اوين به بيمارستان مدرس منتقل شد و ديروز رگ‌هاي مسدود شده قلبش توسط پزشكان گشوده شده،  اما سنگيني آسيب‌هاي قلبي ناشي از اعتصاب غذا چنان بود که وی نتوانست ادامه حیات دهد.
 تحول سبز در این مورد از سهل انگاری مسئولان خبر داد و نوشت:  پزشکان بیمارستان مدرس علت عدم نجات وی را سهل انگاری مقامات زندان در انتقال به موقع به بیمارستان ذکر نموده و عنوان داشته اند که در صورتیکه انتقال ایشان در اسرع وقت صورت میگرفت و ایشان تحت مراقبت های ویژه قرار میگرفتند نجات وی از مرگ حتمی بوده است.
گفتنی است هدی صابر به همراه خسرو امیرثانی از اعضای شورای فعالان ملی-مذهبی در پی شهادت مظلومانه هاله سحابی، در بیانیه ای اعلام کرده بودند که در اعتراض به «فاجعه»ی شهادت هاله سحابی از 12 خردادماه 1390 دست به «اعتصاب غذای تر» می زنند.


جمعی از فعالان سیاسی از آنان خواسته بودند تا به اعتصاب غذای خود را پایان دهند.

هدی صابر سال گذشته از محل کارش ربوده و بدون هیچ حکمی به اوین منتقل شد.
وی فروردین ماه برای مدت کوتاهی به مرخصی آمد و پس از آن در بند 350 زندان اوین بود.

فریده جمشیدی همسر هدی صابر در خصوص پیگیری هایش در مورد پرونده این فعال سیاسی به جرس گفته بوده: : " متاسفانه هیچ مرجعی برای رسیدگی به خواست های آقای صابر و ما نیست و تاکنون پیگیری های ما بی پاسخ مانده است و هیچ رسیدگی به این وضعیت نمی شود. من خواهان این هستم که هر چه سریعتر آقای صابر را آزاد کنند و آزادی بی قید و شرط ایشان را می خواهم به علت اینکه بی دلیل و بدون حکم در زندان هستند."

هدی صابر پیش از این، در نامه ای خطاب به مهندس عزت الله سحابی و دکتر ناصر کاتوزیان با تاکید بر اینکه "قضا" قوه ندارد؛ نه مرجعی برای رجوع مانده و نه متنی برای استناد، بیان داشته است: "در این شرایط من نیز به مانند بسیاری از هم‌بندیان در 350محبوسم. هم‌بندیانی که برخی از آنان همچون اعضای حزب مشارکت، کارگزاران، نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، و جریان‌های دانشجویی چون تحکیم و ادوار تحکیم، گروگان تشکیلاتی محسوب می‌شویم.در همین حال، تعدادی از هم‌بندیان به اتهام محاربه و تنی چند به اتهام‌های دیگر، زیر حکم اعدام‌اند. جای توجه است که یکی از رؤسای شعبه مسئول صدور احکام در دادگاه انقلاب به برخی از هم‌بندیان تصریح کرده است که 80 درصد زندانیان بند 350 "بی خودی" در زندان هستند."

جرس درگذشت مظلومانه این فعال سیاسی را به خانواده و ملت ایران تسلیت می گوید.

گفته می شود مسئولان زندان از تحویل پیکر هدی صابر به خانواده خودداری کرده اند. 

۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

۲۲ خرداد؛ تکرار حماسه حضور پویا و پرشور سبزها


شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی سکوت در خیابان ولی عصر همزمان با دومین سالگرد انتخابات مهندسی شده  ۲۲ خرداد از مردم خواسته است تا با تجمع خود شور و پویایی جنبش را بار دیگر به نمایش بگذارند. 

 
در بیانیه‌ی شورای هماهنگی، از مردم خواسته شده تا ساعت ۶ تا ۸ بعد ازظهر روز ۲۲ خرداد در پیاده روهای خیابان ولی عصر حد فاصل میدان ولی عصر تا میدان ونک تجمع کنند و "سکوت مطلق" را در تمام مسیر حفظ کنند و "از هر گونه اقدامی که به خشونت‌طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می‌دهد خودداری کنند."
در همین حال، اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی برگزاری راهپیمایی ۲۲ خرداد را باعث حفظ شور و هیجان جنبش سبز دانست و گفته است: به نظر ما انجام تظاهرات شور و هیجان و پویایی جنبش را حفظ می‏کند. بیست و دوم خرداد روز مهمی است، ماه خرداد ماه مهمی است. راهپیمایی ۲۲ خرداد آخرین فعالیت نخواهد بود. فرصت خواهد بود تا بر اساس ظرفیت‏هایی که ایجاد می‏شود نوع راهپیمایی‏های بعدی تغییر پیدا کند.

سازمان مجاهدین انقلاب: با حضور خود امید استبداد را به یأس تبدیل کنید
در پی فراخوان شورای هماهنگی، سازمان مجاهدین انقلاب شاخه خارج از کشور نیز طی بیانیه‌ای، از همگان دعوت کرد تا "با شرکت در راه پیمایی ۲۲ خرداد، امید استبداد را به یأس تبدیل کنند."
سازمان مجاهدین انقلاب که به ادامه مسیر جنبش سبز بدون خشونت و همراه با پایداری بیشتر تاکید دارد، در بیانیه‌ی تحلیلی خود بار دیگر "پافشاری بر خواسته‌های حداقلی جنبش سبز که در منشور سبز عنوان شده را تنها راه برون رفت از این بن بست کنونی کشور" می‌داند.
در بیانیه‌ی این سازمان بار دیگر به حکومت هشدار داده شده که "شهامت اعتراف به اشتباه را از خود نشان دهد و از لجاجت بیشتر در برابر خواست و اراده ملت دست بردارد."

جبهه مشارکت: جنبش سبز ایران با حضور پر نشاط مردم امتداد می‌یابد
جبهه مشارکت ایران اسلامی همگام با دیگر تشکل‌ها، با انتشار بیانیه‌ای خاطره‌ی حماسه‌های ۲۲و ۲۵ خرداد سال ۸۸ گرامی‌ داشت و تاکید کرد: "جنبش سبز با حضور پر نشاط و پر رنگ مردم در تمام برنامه هایی که درامتداد پاسداشت آراء مردم و قانون، گرامی داشت یاد شهدا و قدر شناسی ازفداکاری‌های آسیب دیدگان، زندانیان سیاسی و خانواده‌های بزرگوار آنها برگزار می گردد امتداد می‌یابد."
جبهه مشارکت در بیانیه‌ی خود بار دیگر بر "روش مسالمت‌آمیز برای پیشبرد اهداف جنبش" تأکید کرده است و از "رادیکالیسم" به عنوان "آفت بزرگ جنبش مردمسالاری ایران" یاد کرده است.

جوانان اصلاح‌طلب: حصر رهبران از اراده مردم نکاسته است
از سوی دیگر گروهی از جوانان اصلاح‌طلب همزمان با بسیاری از تشکل‌های دیگر، ضمن دعوت مردم برای این راهپیمایی، از حضور فعال خود در این مراسم خبر دادند.
جوانان اصلاح‌طلب در بیانیه‌ی از حضور خود در راهپیمایی ۲۲ خرداد خبر دادند و از تمام مردم نیز برای شرکت در این راهپیمایی دعوت کرده‌اند.
این جوانان با بیان این که "کودتاگران غافلند از اینکه جنبش سبزی که آغاز شده و سر باز ایستادن ندارد، تاکید کرده‌اند: جنبش وابسته به فرد نیست،از این روست که رهبران ما را حصر کرده‌اند، اما ما به آنها نشان دادیم که این حصر نه تنها از اراده مردم نکاسته بلکه باعث تکثیر رهبران در جامعه شده است. اینک هر ایرانی مسئولانه تر و با اراده ای محکمتر می اندیشد و گام بر می دارد.

جنبش سبز گیلان: تجمعات بعدی قطعا تجمع در سکوت نیستند
همگام با تشکل‌ها و گروه‌های مختلف، جنبش سبز گیلان نیز، با دعوت از مردم در راهپیمایی سکوت روز ۲۲ خرداد تاکید کرده است و سکوت را عامل مهمی در این تجمع دانسته که "با سکوت در تجمع ٢٢ خرداد ماه شاهد انفعال روحی و جسمی نیروهای سرکوبگر در برابر مردم خواهیم بود که این امر مقدمه‌ای برای تجمعات بعدی که قطعا در سکوت نیستند محسوب می‌شود."
جنبش سبز گیلان در بیانیه‌ی خود از تمامی آنها که معترض به وضع موجود هستند دعوت کرده تا "همراه با مردم سراسر ایران و برای تحقق سه خواست اولیه‌ی آ‍زادی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی، اقدام فوری برای رفع معضل بیکاری و گرانی و برگزاری انتخابات آزاد مطابق با بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید درتجمع سکوت ٢٢ خردادماه شرکت کنند."
بر اساس اعلام این گروه، تجمع ۲۲ خرداد در گیلان، راس ساعت ۶ بعدازظهر از مسیر پیاده‌روهای خیابان مطهری حد فاصل چهار راه میکائیل تا میدان صیقلان و در راستای مسیر حرکت خوردروها، از چهارراه به صیقلان از سمت راست خیابان و از صیقلان به چهارراه از سمت چپ خیابان، آغاز و راس ساعت ۸ شب به پایان خواهد رسید.

جنبش سبز تبریز: حضور در راهپیمایی نوید بخش انسجام جنبش سبز است
همزمان جنبش سبز تبریز نیز، در اطلاعیه‌ای از مردم درخواست کرده است تا در دو سالگی تولد جنبش سبز ایران "با گرامی‌داشت یاد و نام شهدای جنبش و احترام و تکریم خانواده‌ی آن‌ها و تجدید عهد با میر حسین موسوی و مهدی کروبی که به عهد خود با مردم وفادار ماندند و با اعلام همبستگی با آزادگان در بند و خانواده‌ی آنها که صبورانه رنج و محدودیت‌های غیرقانونی را تحمل می‌کنند، همراه و همگام با زندانیان سرافراز زندان رجایی شهر و شورای هماهنگی راه سبز امید" از مردم تبریز دعوت کرده‌اند تا در راهپیمایی ۲۲ خرداد شرکت کنند.
جنبش سبز تبریز حضور مردم را نویدبخش "انسجام جنبش سبز و گذار منطقی به فرایندی که در آن مردم با تعلق به هر طیف و طبقه و فارغ از تفاوت های دینی ،زبانی ، فرهنگی از ماحصل این اتحاد و خرد جمعی منتفع خواهند شد" می‌داند.
این گروه، مسیر راهپیمایی در تبریز نرسیده به فلکه آبرسان (ابتدای خیابان 13 آبان) تا فلکه دانشگاه عنوان کرده است.

جنبش سبز کرمانشاه: مردم مسیر بی‌بازگشت جنبش سبز را به اقتدارگرایان نشان دهند
شورای فعالان جنبش سبز استان کرمانشاه نیز در بیانیه‌ای مردم را به حضور در راهپیمایی سکوت دعوت کرده و از مردم ایران خواسته‌ است تا با "گرامی‌داشت یاد و خاطره تمامی کسانی که در راه تحقق آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و پیشرفت ایران متحمل انواع هزینه‌ها شدند" به دعوت راهپیمایی لبیک گویند.
در بیانیه‌ی با یاد پنج شهید کرمانشاهی جنبش سبز، آمده است: از عموم مردم عزیز می‌خواهیم تا در روز ٢٢ خرداد با حضور سبز خود در تهران و شهرستان‌ها مسیر بی‌بازگشت جنبش سبز را به اقتدارگرایان نشان دهند.
مسیر راهپیمایی سکوت در کرمانشاه پیاده‌روهای چهار راه اجاق تا میدان مصدق از ساعت ۶ بعدازظهر عنوان شده است.

جنبش سبز کردستان: دیکتاتوری‌ها نابود می شوند
کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز، شاخه کردستان، با انتشار بیانیه‌ای از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای برپایی راهپیمایی سکوت حمایت کرده و ضمن آن از مردم خواسته است تا در این روز با تعطیلی مغازه‌ها، دکان‌ها و بازار اعتراض خود را با کم‌ترین هزینه نشان دهند.
این کمیته همچنین در بیانیه‌ی خود پیشنهاد کرده است: چه خوب است شعار "کردستان، تهران با توست" برای سایر استان­ها نیز مطرح شود و عدم همکاری با حاکمیت، که روش های انجام آن بسیار متنوع و متفاوت است، به شیوه اعتراض مردم تبدیل شود.

دانشجویان و دانش‌آموزان مشهد: دور جدید حضور خیابانی جنبش سبز را آغاز خواهیم کرد
در ادامه پیام‌ها و فراخوان‌ها، گروهی از دانشجویان و دانش‌آموزان مشهد نیز با صدور بیانیه‌ای درباره راهپیمایی روز ۲۲ خرداد، ضمن اعلام حمایت از این مراسم، اعلام کردند: "همگام با دیگر شهرهای سبز ایران عزیزمان به خیابان‌ها خواهیم آمد و دور جدید حضور خیابانی جنبش سبز را آغاز خواهیم کرد."
دانشجویان و دانش‌آموزان در این بیانیه که به امضای دانشجویان چهار دانشگاه و ۹ مدرسه در مشهد رسیده است، بار دیگر از "ناکارآمدیِ ساختار ستم‌پیشه" گله کرده و اعلام کردند که با حضور در خیابان این نارضایتی را بار دیگر فریاد خواهند زد.

ائتلاف دانشجویان سبز دانشگاه‌های تهران: به تصمیم جمعی جنبش سبز و شورای هماهنگی متعهد خواهیم بود
هچنین ائتلاف دانشجویان سبز دانشگاه‌‌های تهران با حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید از همگان دعوت کرده‌اند که در راهپیمایی ۲۲خرداد شرکت کنند.
در بیانیه تحلیلی ائتلاف دانشجویان سبز دانشگاه‌های تهران در مورد راهکارهای جایگزین اعتراضی مواردی بسیاری ذکر شده، اما این دانشجویان در پایان تاکید کرده‌اند: ما به عنوان ائتلاف دانشجویان سبز دانشگاه های تهران، از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید جهت حفظ وحدت جنبش، در هر صورت، حمایت می کنیم. آن هم در شرایطی که فعالان سیاسی زندانی رجایی شهر نیز از آن حمایت کرده اند و مردم را به شرکت در ۲۲ خرداد دعوت نموده اند. همچنین اعلام می داریم که ما به تصمیم جمعی جنبش سبز و شورای هماهنگی راه سبز امید متعهد خواهیم بود و در هر برنامه ای که آن شورا در مناسبت های پیش رو اعلام نماید، حضور خواهیم یافت و تمامی مردم و دانشجویان را نیز به شرکت در این حرکت اعتراضی دعوت می نماییم.

۱۵ تشکل ایرانی خارج از کشور: پیش ‌از آن که دیر شود به ندای مسالمت‌آمیز احقاق حق ملت ایران گوش بسپارید
علاوه بر گروه‌ها و تشکل‌های داخل کشور، پانزده تشکل ایرانی خارج از کشور نیز در پی فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید، خواستار مشارکت عمومی در مراسم سالگرد جنبش سبز آزادیخواهی مردم همزمان با سالگرد انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری شده اند.
این گروه‌ها در بیانیه‌ای مشترک متذکر شده‌اند: ما به عنوان جمعی از تشکل‌های ایرانی خارج از کشور، از راه‌پیمایی سکوت مردم ایران به مناسبت دومین سالگرد کودتای خرداد ۸۸ حمایت کرده و به حاکمیت استبدادی انذار می‌دهیم تا پیش ‌از آن که دیر شود به ندای مسالمت‌آمیز احقاق حق ملت ایران گوش بسپارد چرا که گذر زمان به نفع آنان نیست و در صورتی که امروز به خواسته های نجیبانه مردم پاسخ ندهند فردا باید در دادگاه های عدل ملت پاسخگو باشند.

نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری ایرانیان برون‌مرزی: تلاش خواهیم کرد به نوبه‌ی خود در این حرکت بزرگ ملی شرکت کنیم
در همین حال نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری ایرانیان برون‌مرزی برای بزرگداشت دومین سالگرد جنبش سبز آزادی‌خواهی فراخوان مشترک داده اند.
این گروه‌ها در فراخوان خود عنوان کرده‌اند: از همه ایرانیان آزاده در گوشه و کنار جهان می‌خواهیم تا در روزهای پایانی خرداد برای گرامی‌داشت سالگرد جنبش سبز دموکراسی خواهی مردم ایران و برای رساندن صدای حق طلبانه میلیون‌ها ایرانی به جهانیان، هرگونه که می‌توانند اقدام کنند و به نوبه خود با برپایی گردهمایی، تظاهرات، کنفرانس، نمایشگاه عکس و ... تلاش خواهیم کرد از ۲۲ تا ۳۰ خرداد در این حرکت بزرگ ملی شرکت کنیم.


 
در راهپیمایی «سکوت» شرکت می کنیم

 راهپیمائی “سکوت ” که قرار است روز ۲۲ خرداد برگزار شود دارای ویژگی های زیر است که آن را نسبت به سایر راهپیمائی ها ممتاز می کند:
۱ – این راهپیمائی روی سه خواسته مشخص یعنی آزادی زندانیان سیاسی ، انتخابات آزاد و مقابله با بیکاری و گرانی که مورد تقاضای آحاد مردم است انگشت می گذارد. این خواسته ها نه خلاف قانون اساسی است و نه خلاف اسلام . بنابراین حاکمیت نمی تواند خدشه ای در مشروعیت و قانونیت مطالبات راهپیمایان وارد نماید .
۲- این راهپیمائی در پیاده روهای عریض خیابان ولیعصر انجام می شود ولذا هیچگونه اخلالی در حرکت اتومبیل ها و حمل و نقل بوجود نمی آورد .
۳ – این راهپیمائی زمان محدود و مشخصی دارد ( ۶ تا ۸ بعداز ظهر ) و از مردم خواسته شده است که بلافاصله پس از اتمام راهپیمائی متفرق شوند .لذا امکان هر گونه سوء استفاده ای از تجمع و راهپیمائی مذکور مسدود شده است .
۴ – در این راهپیمائی هیچگونه شعار نوشتاری یا گفتاری وجود ندارد . در واقع مردمی که در این پیاده روی آرام شرکت می کنند خواسته های سه گانه خود را قبلا اعلان نموده و اینک با حضور خود و با لبان بسته آنرا تایید می کنند .علت اتخاذ این شیوه مسدود نمودن راه دولت  در فریبکاری تبلیغاتی است . مردم ما شیطنت” کارناوال عاشورا” در سال ۷۶ و پاره کردن عکس امام خمینی (ره) و توهین به امام حسین (ع) و ….. را که همگی برای منحرف کردن خواست های بحق مردم بوده است را فراموش نکرده اند.
۵ – اگر چه این پیاده روی و راهپیمائی کاملا قانونی است و حاکمیت نه تنها نباید مزاحمتی تولید کند بلکه باید امنیت کامل راهپیمایان را فراهم آورد ، اما از آنجا که راهپیمایان هیچگونه علامتی نظیر پلاکارد ، نماد سبز ، شعار و…. ندارند لذا به عنوان یک عابر عادی تلقی می شوند و با هیچ بهانه ای نمی توان آن ها را متهم کرد.