۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

بازرگان در آخرین روزهای حیات


بازرگان در آخرین روزهای حیات
مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در آذر ۱۳۷۳؛ او دی ماه همان سال بعد از یک دوره بیماری در ژنو درگذشت. پیکر بازرگان را پس از درگذشت به ایران بازگرداندند و بنا به وصیت‌اش، در مقبره بیات در جوار مرقد حضرت معصومه و در کنار پدر و مادر و جمعی از اقوامش به خاک سپرده شد.


هیچ نظری موجود نیست: