۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

ندا جان تولدت مبارک-عکسی از آخرین جشن تولد ندا

ندا جان تولدت مبارک-عکسی از آخرین جشن تولد ندا


به چشم های بی قرار تو قول مي دهم، ريشه های ما به آب، شاخه های ما به آفتاب می رسد… ما ….دوباره سبز می شويم

ندا جان تولدت مبارک….

عکس: آخرین تولد ندا آقاسلطان ۳ بهمن 1387

هیچ نظری موجود نیست: