۱۳۸۹ بهمن ۲۳, شنبه

مافیاهای کثیف برای پول، دختران نگوبخت ایرانی را نشانه رفته اند !دخترخانمها احتیاط کنند


مافیاهای کثیف برای پول، دختران نگوبخت ایرانی را نشانه رفته اند !دخترخانمها احتیاط کنند


مافیاهای کثیف برای پول، دختران نگوبخت ایرانی را نشانه رفته اند
!
دخترخانمها احتیاط کنند
هشدار سازمان همبستگی ملی جو انان ایران-انگلستان
شا خه زنان سوئد
گروههای مافیای زنجیره ای در ایران دختران نگونبخت را شکار کرده و آنان را به امید تحصیل در دانشگاههای اروپا از ایران خارج می کننداین گروههای مافیایی که در چند استان از جمله گیلان-مازندرانتهراناصفهانو شیراز فعال هستند بعد از اینکه طعمه خود را از بین دانشجویان دختر شناسائی کردند تعدادی فرم تحصیل در دانشگاههای آلمان – هلند و فرانسه در اختیار آنان قرار می دهند این گروه مافیایی در خصوص هزینه تحصیل در اروپا هم به طعمه های خود می گویند شما بایستی بعد از ورود به کشور مقصد پاسپورت – ویزای توریستی و الباقی مدارک را تحویل رابط ما دهید و سپس به عنوان پناهنده سیاسی خود را به پلیس آن کشور معرفی نمایید در این صورت شما با هزینه دولت کشور مقصد به دانشگاه خواهید رفتاین در حالیست که چنین موضوعی به هیچ عنوان در اروپا صحت ندارد و ایرانیهای بسیاری هستند که سالیان سال در جستجوی اجازه اقامت بلاتکلیف رها شده ان 
بنا به گزارش رسیده از ایراناین گروههای مافیایی و شبکه های گسترده قاچاق انسان به ویژه دختران و زنان به اروپا با دریافت مبلغی بالغ بر 6الی 10 میلیون تومان از این دختران نگون بخت آنها راهی اروپا می کنند.این دختران و زنان نگونبخت بعد از ورود به اروپا طبق نقشه قبلی مدارک خود را به رابط شبکه های مافیایی تحویل می دهند و سپس به عنوان پناهنده سیاسی خود را به پلیس معرفی می نمایند.این دختران نگون بخت ایرانی بعد از اینکه مصاحبه و دیگر اقدامات پلیس در موردشان به اتمام می رسد به خانه پناهجویی منتقل می گردند تا درخواست پناهندگی آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.این موضوع فرصت مناسبی در اختیار شبکه های مافیایی قرار می دهد تا به سراغ این دختران بروند و قبل از اینکه اثر انگشت و اینکه مشخص شود آنان بطور مجاز وارد کشور مربوطه شده اند از کامپیوترهای کشور فوق دربیاید آنان را وارد شبکه تن فروشی کنند و از کنار آنان پول های سرسام آوری بدست آورندحتی بسیاری از این دختران بعد از اینکه اطلاعات ورود آنان از کامپیوترها در می آید و دولت کشور مربوطه به درخواست آنان پاسخ منفی می دهد به طور سیاه نگهداری می شوند و بعضاً از این کشور به آن کشور جابجا می شوند
سازمان همبستگی ملی جو انان ایران -انگلستان شا خه زنان سوئد اعلام می کند که عزیز ان ایرانی گول این گرو های ما فیا ئی رو نخو رن و زند گی خو د را نا بود نسا زند.
دبیر او ل سازمان همبستگی ملی جو انان ایران -انگلستان شا خه زنان سوئد
حمیده لیا قی

هیچ نظری موجود نیست: