۱۳۸۹ بهمن ۲۱, پنجشنبه

عکسی از کبودی بر اثر ضربه باطوم روی تن شیخ شجاع مهدی کروبی


عکسی از کبودی بر اثر ضربه باطوم روی تن شیخ شجاع مهدی کروبی

دورود بر شیخ بزرگ کرو بی

هیچ نظری موجود نیست: