۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه

راي هايي كه حتي تا نخورده و چروك نشده اند همانند بسته اسكناس عيدي

عکس رهبري که راي خود رو تا کرده به صندوق مي اندا زد.حتما مسئو لين وزارت کشور و شو راي نگهبان از چند روز قبل دستور داده بو دن بر گه هاي راي رو اتو کنن؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!چون جلو دو ربين شيک با شه!!!!!!!!! ؟؟//؟

صندق راي شوراهاي شهر اين وسط چكار مي كند؟؟؟

تصاويري از بازشماري راي ها -
راي هايي كه حتي تا نخورده و چروك نشده اند همانند بسته اسكناس عيدي
در ميان عكسهايي كه در خبرگزاري رسمي دولت از بازشماري آرا منتشر شده است، چند نكته جدي وجود دارد: 1- اينكه صندوق راي شوراي شهر در ميان صندوقهاي راي رياست جمهوري چه مي كند؟ 2- چرا راي ها اينقدر نو هستند و هيچكدام تا نخورده اند؟ مگر هنگام راي دادن برگه هاي راي را تا نكرديم؟ 3- تمام محمود احمدي نژادها با يك خط نوشته شده اند.
شوراي نگهبان 10% آرا رو از ساعت يك بعد از ظهر تا 8 شب شمرد .. اون وقت چطور وزارت كشور تو همين مدت 24 ميليون راي شمرد ؟عکس رهبري که راي خود به صندوق مي اندا زه تعر فه راي رو تا مي کنه مي اندا زه دا خل صندوق راي

هیچ نظری موجود نیست: