۱۳۸۸ تیر ۱۱, پنجشنبه

فیلم؛ پرتاب سنگ بسوی منازل مردم توسط ماموران

فیلم؛ پرتاب سنگ بسوی منازل مردم توسط ماموران

هیچ نظری موجود نیست: