۱۳۸۸ تیر ۷, یکشنبه

تظا هرات امروز مسجد قباد يک صدا مرگ بر ديگتا تور

تظا هرات امروز مسجد قباد يک صدا مرگ بر ديگتا تور

هیچ نظری موجود نیست: