۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

گزارش تصویری بسیج نیروهای سرکوبگر برای نماز جمعه

گزارش تصویری بسیج نیروهای سرکوبگر برای نماز جمعه


گزارش تصویری بسیج نیروهای سرکوبگر برای نماز جمعه

گزارش تصویری بسیج نیروهای سرکوبگر برای نماز جمعه

گزارش تصویری بسیج نیروهای سرکوبگر برای نماز جمعه

هیچ نظری موجود نیست: