۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه

تیر اندا زی بسیجیها از بالا ی مسجد لو لا گر تهران

تیر اندا زی بسیجیها از بالا ی مسجد لو لا گر تهران مستقیم به سمت مردم شلیک می کنن

هیچ نظری موجود نیست: