۱۳۸۸ تیر ۱, دوشنبه

از بین بردن امو ال مردم تو سط پلیس ضد شو رش ایران

امو ال مردم از بین می برن میگن ارازل او باش نا بود کرده خو د این پلیسهای ضد شو رش در حال نا بود کردن امو ال مردم هستن

هیچ نظری موجود نیست: