۱۳۸۷ شهریور ۲۸, پنجشنبه

پاینده ایران

پاینده ایران
ای آفریدگار پاک ترا پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

یورش ددمنشانه روسیه به کشور مستقل گرجستان را محکوم می کنیم

هم میهنان:
یک بار دیگر استعمار خود نمایی کرد و یکپارچگی وآزادی ملتی را پایمال نمود، تاریخ روابط روسیه و همسایگانش سرشار از تجاوز، دورنگی و دشمنی های پنهان و پیدای دولت همسایه آزار روسیه بوده است.
روش اخیر این دولت در مورد تحریم های اقتصادی ایران با وجود میلیاردها دلار داد و ستد تجاری و همچنین نظامی کردن دریاچة مازندران علی رغم مفاد قراردادهای ایران و روسیة شوروی یا درنگِ شک برانگیز در راه اندازی نیروگاهِ عقب افتاده از نظر علمی و فنی همگی مؤید بی ثباتی این دولت در دوستی با همسایگان و ثبات در دشمنی با ایشان است، امروز نیز دولت متجاوز روسیه پس از چچن گوشه دیگری از قفقاز (گرجستان) را به زیر چکمة نظامیان خویش کشیده است.
در زمانی که بلوک شرق فرو پاشید امید آن می رفت که دیگر بهانة مداخله نیروهای بیگانه در سرنوشت ملت ها از بین رفته است اما استعمار این بار در لباس نو به میدان آمد و اولین گام را در بالکان برداشت با زنده کردن دشمنی های فراموش شده وتبدیل تفاوت ها به اختلاف. اکنون نیز روس ها در صدد برآمده اند ضربه ای را که گمان می کنند در بالکان خورده اند در گرجستان جبران کنند. و بهانه را نیز ندانم کاری زمامداران گرجستان به دست ایشان داده است.
حزب ملت ایران که همواره دغدغة سرنوشتِ باشندگان در حوزة فرهنگی ایران را داشته و دارد، ضمن محکوم کردن رویة جنایت باری که روس ها در گرجستان در پیش گرفته اند از مردم گرجستان (از گرج، آلان و اوستیایی) می خواهد که تجربة تجزیة از ایران را به یاد آورند و آگاه باشند تنها همبستگی و توجه به برطرف کردن کمبودها و کوشش در همگراییِ بیشتر است که می تواند سعادت اشان را درپی داشته باشد. نه اتکا به قدرت های توسعه طلب منطقه ای و فرامنطقه ای.
حزب ملت ایران در این زمان لازم می داند عواقب شوم اتکا به قدرت های خارجی را به دلبستگان به نیات خیرِ بیگانگان! هشدار دهد. برای ایستادگی در برابر زورگویی های بیگانه و خودی نباید خود را وامدار بیگانگان کرد. چرا که تنها قدرتی که توانِ ایستادگی در برابر و پیروزی بر تمامی مشکلات را دارد، قدرت بی پایان ملت هاست.
ما از تمامی ملتهای دربند استبداد و گرفتارِ آزمندی قدرت های استعماری می خواهیم به توانایی های خود تکیه نمایند و با ادامة مبارزه آزادیخواهانه تا استقرار حکومتی مردم سالار و کوتاه کردن دست اجانب داخلی وخارجی از سرزمین خود شاهد پیروزی و سرافرازی ملت و کشور خود باشند.
احترام به حقوق بین الملل وظیفة تمام کشورهاست
پیروز باد ملت ایران
بر قرار باد جبهه همبستگی ملی برای مردمسالاری
دبیر خانه حزب ملت ایران، تهران- 29 امرداد 1387 خور شیدی
باور به اصول و هدفهای جبهه ملی ایران

در نیمه دوم خردادماه سال 1387 با انتشار مطالبی غیرواقعی در یکی از رسانه های بیگانه که برنامه های گسترده رادیو و تلویزیونی به زبان فارسی دارد و به دلیل سانسور صاحبان قدرت در ایران گروهی از مردم خبرها را در آن رسانه جستجو می کنند، جبهه ملی ایران مصلحت در آن دید که با هشداری قاطع به بسیاری از پراکنده گویی ها پایان بخشد و از ایجاد شایعات پیشگیری بعمل آورد. ولی این بهانه ای شد که مخالفان جبهه ملی ایران که از مدتها قبل خود را برای ورود به چنین صحنه ای آماده کرده بودند به نوشتن مقالاتی در بعضی از سایت های اینترنتی و استفاده از سایر وسایل ارتباط جمعی اقدام کنند. آنان می خواستند جبهه ملی را که برای حفظ تمامیت ارضی و استقرار حاکمیت ملت و استقلال ایران زمین و فراتر از آن برای رسیدن به آزادی و دموکراسی دهه های متوالی است که با شناخت واقع بینانه مسائل سیاسی و اجتماعی در صحنه سیاست ایران حضوری آشکار دارد بگونه ای معرفی کنند که امید به جبهه ملی بستن خطاست. ولی غافل از آنکه برخورد منطقی و خردورزانه جبهه ملی با وجوه متفاوت مسائل سیاسی و اجتماعی از این سازمان ملی چهره ای متعادل، آینده نگر و مورد قبول اکثریت بزرگی از ملت ایران را ساخته است. آنان بر آن بودند خود را مشیر و مشار این جبهه معرفی کنند تا شاید در فرصتی که برایشان مهیا می کنند به موازات جبهه ملی ایران و اندیشه های روشن و شفافش آنچه در ذهن دارند ولی با اندیشه های جبهه ملی ناهمگون است نظرات جبهه ملی اعلام نمایند. اگر این تحرکات و اقدامات آگاهانه بوده است برخلاف خط مشی جبهه ملی و مصالح ملی مردم ایرانست و اگر از روی ناآگاهی صورت گرفته بدون تأمل باید متوقف شودتا از ایجاد تردید میان مردم ایران بکاهد. جبهه ملی ایران به نیروی ملت ایران متکی است و وابستگی به هیچ بیگانه ای را برای طرفداران آزادی و دموکراسی بر نمی تابد. جبهه ملی ایران سازمانی است مترقی و متکی به اصول دموکراسی و در عین حال برای بقای سازمانی حداقل هایی را که در یک جبهه باید مورد نظر باشد ضروری می شمارد. آنانکه خود را عضو جبهه ملی ایران می دانند باید به همه اصول و اهداف جبهه ملی معتقد باشند. جبهه ملی هیچگاه سازمانی پنهانی نبوده و نیست، اما اگر مطالبی را باید از طریق مصاحبه و اطلاعیه به آگاهی همگان رساند و یا چه کس و چه کسانی در اعلام نظریات رسمی جبهه ملی مسئولیت دارند از ابتدایی ترین اصول تشکیلاتی است که عدم رعایت آن انسجام سازمانی را سست می کند. البته امکان برخورد عقاید و آراء دربارة مسائل روز و گفتگو درباره استراتژی و تاکتیک های لازم در جبهه ملی ایران همیشه وجود دارد ولی به طور قطع بر مبنای اصول هفتگانه مصوب پلنوم آبان ماه سال 1382 می تواند باشد نه جدایِ از آن. همانطور که هیئت های رهبری و اجرایی جبهه ملی با هشداری به موقع به بعضی از تحرکات ویرانگر اشاره کردند نباید اجازه داده شود که مخالفین هدفها و اصول مورد نظر جبهه ملی بحث هایی را به میان یاران جبهه ملی توسعه دهند تا جبهه ملی را که برای استقرار حاکمیت ملی و آزادی و دموکراسی به وجود آمده و سالها در این راه مبارزه کرده است در حرکت و موضع گیری هایش دچار نقصان نمایند. جبهه ملی ایران خواستار ایجاد و استمرار هماهنگی همه نیروهای ملی معتقد به آزادی و دمکراسی است و وفاداران به راه جبهه ملی باید در این راستا کوشا باشند

هیچ نظری موجود نیست: