۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

ملایان حکومتگر امروز همان شمر و یزید هستند

ملایان حکومتگر امروز همان شمر و یزید هستند

هیچ نظری موجود نیست: