۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

شهلا جا هد ارام گرفت.نظر دادرس جديد در پرونده شهلا جاهد: بر اساس گزارش پزشکي قانوني قتل کار يک زن نبوده (دقيقه ٨ فيلم مستند کارت قرمز)

نظر دادرس جديد در پرونده شهلا جاهد: بر اساس گزارش پزشکي قانوني قتل کار يک زن نبوده (دقيقه ٨ فيلم مستند کارت قرمز)

هیچ نظری موجود نیست: