۱۳۸۸ آذر ۱۷, سه‌شنبه

شرم بر ولایت فقیهی که نخست وزیر نظام و همسرش را با او باش تهدید می کند


داستان از برهم زدن سخنرانی های دکتر سروش، لگد زدن به عبدالله نوری و مهاجرانی آغاز شد تا رسید به ترور حجاریان و ... این ها جیره بگیران ولایت فقیه بودند که چون ولایت فقیه شهامت و مردانگی رو در رویی مستقیم (فکری، منطقی و قانونی) با آنها را نداشت از آن ها به عنوان بازوی وحشی و اوباش نظام برای مبارزه با مخالفانش استفاده کرد و می کند. همان ها که این چند ماه مردم بیگناه و زنان را با باتوم و سنگ و زنجیر و گاز اشک آور و مشت و لگد به پیروی از ولایت فقیه و دین اسلام دعوت می کنند.
آن زمان می گفتند این ها نیروهای سرخودند (که نبودند و فرمانبر بیت بودند) اما امروز که داستان لباس وحشی ها و فرمانبری اشان از ولی امر مسلمین جهان! بر همگان آشکار شده نهایت زبونی و خواری است که یک نظام با یک ولی مطلقه ی فقیه برای آزار و اذیت نخست وزیر پیشین و رییس جمهور قانونی و منتخب مردم ایران از اوباش موتور سوار مواجب بگیر استفاده کند. و یا بانوی اول ایران همسر رییس جمهور موسوی را با کمک همین مواجب بگیران مورد آزار قرار دهد. هیچ ننگ و شرمی برای مدعیان اسلام بالاتر از این نیست که از دینشان با اوباشان و چماق بدستان دفاع کنند..

اکنون تمام دنیا اقتدار نظام جمهوری اسلامی را می بیند که ولی مطلقه ی فقیه آن چند اوباش را برای کنترل یک رییس جمهور قانونی به خیابان ها گسیل می دارد و یا اوباش دیگری را برای محاصره و تهدید شیخ بی باک و بزرگ ایران کروبی به قم می فرستد. این هم نشان ضعف و زبونی کودتاچیان و هم بازگو کننده ی پشتوانه ی اخلاقی-اجتماعی کودتاچیان است.

با تشکر از مهدی (د) عضو سا زمان همبستگی ملی جو انان ایران(انگلستان)

هیچ نظری موجود نیست: