۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

فیلم قهوه ای کردن رسایی توسط یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین

فیلم قهوه ای کردن رسایی توسط یکی از دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین

فیلم زیر صحبتهای شجاعانه و جسورانه آقای کیاشمشکی نماینده دانشجویان سبز در مقابل رسایی است.فرهاد کیاشمشکی ابتدا در کنار رسایی می نشیند اما با فریاد های دانشجویان که خواستار دوری او از رسایی بودند وی صندلی خود را ترک و به پشت تریبون مجری میرود و این حرکت او باعث شعار فرهاد دوستت داریم میشود. فرهاد شروع به صحبت می کند اما رسایی بارها و بارها با پریدن بین سخنان فرهاد کیاشمشکی باعث خشم دانشجویان میشود. فرهاد می گوید: خواهشم می کنم سکوت کنید چون صدای من مثل صدای آقای رسایی رسا نیست و مورد تشویق قرار می گیرد. رسایی میگوید از امام حرف بزن صدات رسا می شه و فرهاد می گوید اتفاقاً میخوام از امام بگم و فرهاد میگه من ابتدا پیش ایشون نشستم اما نتونستم دووم بیارم و اومدم اینجا. و مبگه از آقای رسایی هم میخوام که در حرف من نپرن من اینجا اومدم که صحبت کنم اگه قراره شما حرف بزنین من میرم پایین و شما صحبت کنین. اما رسایی بارها و بارها با عصبانیت و با لحن بد باز هم صحبت میکند و در میان کلام وی می پرد و عصبانیت دانشجویان را لحظه به لحظه بیشتر میکند تا جایی که باعث می شود دانشجویان بارها و بارها لفظ خفه شو را برای ساکت کردن رسایی بکار برند.کیاشمشکی طی صحبتهایش احمدی نژاد را دروغگو خطاب می کند و هنگامی که بسیجی ها او را به خاطر به کار بردن لفظ چیز مسخره می کنند می گوید آری ما همه چیزیم اما بی همه چیز نیستیم.بقیه صحبت های وی را در فیلم زیر ببینید

هیچ نظری موجود نیست: