۱۳۸۹ اسفند ۱۲, پنجشنبه

دو بسيجي ، دو رفتار متفاوت و اثبات خباثت بسيجي ها


دو بسيجي ، دو رفتار متفاوت و اثبات خباثت بسيجي ها


دو تصوير از بسيجياني متفاوت  يكي در نقش يك جنبش سبزي كه ميخواهد  به اصطلاح دموكراتيك رفتار كند اما محافظ احمدي نژاد از كار در مي ايد و ديگري بسيجي كه توسط مردم نجات داده شده و باز باطوم به دست گرفته است . قضاوت با شماست كه چگونه بايد با مزدور رفتار كرد

هیچ نظری موجود نیست: