۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

انصار نیوز منتشر کرد: آقا مصباح خود خود امام زمان است

انصار نیوز منتشر کرد: آقا مصباح خود خود امام زمان است

بعد از امام شدن مصباح خان یزدی سایت انصار نیوز منتشر کرد:
لینک این خبر در انصار نیوز

s
خدمت به مصباح خدمت به امام زمان است. ولی ما میگوییم خدمت به مصباح فراتر از خدمت به امام زمان است. اصلا خدمت به مصباح یه چیز دیگه استط

هیچ نظری موجود نیست: