۱۳۸۸ دی ۱۶, چهارشنبه

این همه وقت محارب بودم و خبر نداشتم؟ بگیرید من رو هم اعدام کنید که من هم محارب هستم !

این همه وقت محارب بودم و خبر نداشتم؟ بگیرید من رو هم اعدام کنید که من هم محارب هستم !
مرگ بر خا منه ای

هیچ نظری موجود نیست: