۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

سنگسار در ایرانهیچ نظری موجود نیست: