۱۳۸۸ شهریور ۲۲, یکشنبه

خاطرات هاشمي رفسنجاني : آقاي‌ خامنه‌اي‌، بعدازظهر به‌ دفتر من‌ آمدند


خاطرات هاشمي رفسنجاني : آقاي‌ خامنه‌اي‌، بعدازظهر به‌ دفتر من‌ آمدند


شنبه 21 شهريور 1360
دو روز عقب‌ ماندگي‌ خاطرات‌ را نوشتم‌ و گزارشها را خواندم‌. بيانيه‌اي‌ در مورد فوت‌آقاي‌ [شهاب‌الدين‌]اشراقي‌ داماد امام‌ كه‌ ديروز در اثر سكته‌ فوت‌ كرده‌ و بيانيه‌اي‌ هم‌ براي‌مجلس‌ ترحيم‌ ايشان‌ و شهيد مدني‌ به‌ نام‌ رئيس‌ مجلس‌ و شوراي‌ رياست‌ جمهوري‌ نوشتم(‌۲۰۲).
دكتر مكري‌، سفير ما در شوروي‌ آمد و شرحي‌ از آنجا گفت‌ و خيلي‌ عليه‌ ليبرالها؛ نگران‌است‌ كه‌ اجازه‌ برگشت‌ به‌ شوروي‌، به‌ ايشان‌ ندهند. پيشنهاد داشت‌ كه‌ براي‌ تجديد صدور گاز به‌شوروي‌، امتياز عبور كشتي‌هايمان‌ را از ولگا بگيريم‌. آقايان‌ ميرزا طاهري‌ و رضاهاشميان‌آمدند و درباره‌ جلب‌ اعتماد آقاي‌ مهدوي‌ براي‌ همكاري‌ جهت‌ تقويت‌ محيط زيست‌، از من‌كمك‌ مي‌خواستند.
رئيس‌ هواپيمائي‌ [ملي‌ ايران‌] آمد كه‌ درباره‌ هواپيماي‌ حامل‌ من‌ به‌ كره‌ شمالي‌ صحبت‌كند. معلوم‌ شد در اثر اشكالي‌ كه‌ در هواپيماي‌ حامل‌ نمايندگان‌ به‌ بين‌المجالس‌ پيش‌ آمده‌ وپس‌ از دو ساعت‌ پرواز به‌ ايران‌ برگشته‌، ايشان‌ چند ساعت‌ بازداشت‌ شده‌. ديگران‌ گفتند، اين‌بازداشت‌ اثر خوبي‌ براي‌ مرتب‌ شدن‌ كارها دارد.
آقاي‌ خامنه‌اي‌، بعدازظهر به‌ دفتر من‌ آمدند. ايشان‌ را براي‌ پذيرفتن‌ رياست‌ جمهوري‌،قانع‌ كردم‌. ايشان‌ معتقد نبود كه‌ روحاني‌ رئيس‌ جمهور شود و از طرفي‌ مريض‌ هستند و از يك‌دست‌، نمي‌توانند استفاده‌ كنند. كانديداي‌ مناسبي‌ غير از ايشان‌ نداريم‌. عصر هم‌ در جلسه‌شوراي‌ مركزي‌ حزب‌، [روي‌] همين‌ تصميم‌ تأكيد شد.
شب‌، جلسه‌ مشورتي‌ امنيتي‌ داشتيم‌. امروز تشييع‌ جنازه‌ آيه‌ الله‌ مدني‌ در تبريز خيلي‌ باشكوه‌ برگزار گرديده‌. قرار بود جنازه‌ را براي‌ تشييع‌ به‌ همدان‌ ببرند كه‌ هواپيما با اشكال‌ مواجه‌شده‌.
منبع : پايگاه اطلاع رساني آيت الله هاشمي رفسنجاني

هیچ نظری موجود نیست: