۱۳۸۸ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

مصا حبه با کسی که در زندان حکو مت اخو ندی ایران مو رد تجا وز قرار گر فته

مصا حبه با کسی که در زندان حکو مت اخو ندی ایران مو رد تجا وز قرار گر فته

هیچ نظری موجود نیست: